#smartFM
Fri, 15 Jul 2016 10:19 pm
Tiap jumat malam, program sehat selaras bersama dr. Kasim Rasjidi... Masih dalam pemikiran yang sama dengan dr.Bruce H Lipton, dr.Kazuo Murakami. #nice #amazingpeople #smartFM
Fri, 15 Jul 2016 9:29 pm
Lama ga dengar #smartFM ...