#kitab-nashaihul-ibad
2 catatan
Wed, 27 Mar 2019 8:15 pm
Suatu malam Imam al-Ghazali pernah bermimpi.

Dalam mimpinya, beliau ditanya seseorang, "Apa yang Allah perbuat terhadapmu?" 

Al-Ghazali menjawab, "Aku dipertemukan di hadapan-Nya, lalu Allah bertanya, 'Amal apa yang akan kau persembahkan untuk-Ku?' Seketika, aku sebut amal-amal baik yang pernah kulakukan. 

Namun, Allah berkata, 'Aku tidak menerima semua amal (yang kausebutkan) itu. 

Amal yang Aku terima darimu adalah amal ketika engkau sedang menulis, seekor lalat hinggap di atas penamu untuk meminum tinta. Seketika engkaupun berhenti menulis untuk memberi kesempatan pada lalat untuk minum lantaran rasa kasihmu padanya.'

Kemudian, Allah berkata, 'Pergilah kalian (para malaikat) dan bawalah hamba-Ku ini ke dalam surga.'"

#nice #kitab-nashaihul-ibad
Wed, 27 Mar 2019 7:56 pm
"Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Dzat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada dilangit akan mengasihi kalian"

Nashaihul Ibad hal 22

#quotes #minds #kitab-nashaihul-ibad