#pak-yunipan
Thu, 13 Jun 2019 6:57 am
Pak Yunipan mutasi, kurang jelas mutasinya kemana. #mutasi #pak-yunipan
Thu, 4 Apr 2019 7:30 pm
Makan bareng di steam lamongan batulicin. #pak-yunipan #pak-karsita #pak-abrori #pak-herudin #ronny #yahya #steam-lamongan-batulicin
Wed, 6 Sep 2017 8:56 pm
Resume singkat Rasulallah dari pak yunipan yang dipost di grup DP3. Sangat informatif...
_Biodata Nabi *MUHAMMAD SAW_*

GELAR: 
1. Rasulullah, 
2. An-Nabi, 
3. Khatamul Anbiya wal Mursalin,
3. Al-Mustafa,
4. Al-Amin, 
5. Shalallahu alaihi wa Sallam (Salawat dari Allah & salam atasnya)
¥•
KUN-YAH: Abal Qasim

NAMA: Muhammad Bin Abdulloh

NASAB:
(Jalur Ayah)
Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim

Nenek dari jalur ayah: fathimah binti amr al makhzumiyah

(Jalur Ibu)
Aminah binti Wahb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab.

Nenek dari jalur ibu: Barroh binti abdil 'uzza

NISBAH: Al-Makki (mekah)
¥•
LAHIR: 
Mekkah, 12 Rabiul Awwal 52 S.H (Tahun gajah) / 22 April 571 M)

DILANTIK MENJADI RASUL: saat berumur 40 tahun saat beribadah di gua hira

HIJRAH KE MADINAH : pada bulan rabiul awal saat berumur 53 tahun

MENJADI PANGLIMA PERANG SEBANYAK : 27 kali dan mengutus pasukan perang sebanyak ± 56 kali

HAJI : 1 kali

UMROH : 4 kali

WAFAT: 
Madinah, senin 12 Rabiul Awwal 11 H/ (632 M) (genap 63 tahun).

DIMAKAMKAN: 
Di Rumah Aisyah, di kompleks Masjid Nabawi
¥•
ETNIS: 
Arab, suku Quraisy, bani Hasyimiyah

UMMAHATUL MU'MINIIN (Para Istri Nabi):
1. Khadijah binti Khuwailid, 
2. Saudah binti Zum'ah, 
3. Aisyah binti Abu Bakar, 
4. Hafshah binti Umar, 
5. Zaynab binti Khuzaymah, 
6. Hindun binti Abi Umayyah, 
7. Zaynab binti Jahsy, 
8. Juwayriyah binti Harits, 
9. Ramlah binti Abu Sufyan, 
10.Shafiyah binti Huyay, 
11.Maymunah binti al-Harits, 

ANAK-ANAK NABI: 
1. Al-Qasim, 
2. Abdullah, 
3. Zainab, 
4. Ruqayyah, 
5.Ummu Kultsum, 
6. Fathimah, dan
7. Ibrahim

اللهم صل علے سيدنـا وحبيبنـا وشفيعنـا وقرة أعيننـا ومولانـا محمد وعلے آلـہ وصحبـہ وسلم...

Ajarkan ini pada putra putri kita..

Semoga manfaat, karena mengenal SANG pemberi SYAFA'AT
Dekatilah Nabi Muhammad saw melalui keluarga nabi saw...
#pak-yunipan #Rasulallah #profile