#bc
Sat, 8 Aug 2015 9:46 pm
Sampe #bukit_damai_indah lagi, setelah jalan jalan ke #balikpapan_center alias #bc. #dinasluar